Sàn thương mại điện tử An Giang

Chính sách giao nhận

Người bán/nhà cung cấp khi đăng tin bài rao bán sản phẩm, dịch vụ khuyến mại phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.

Người mua và người bán/nhà cung cấp tự thỏa thuận về phương thức giao nhận sản phẩm/dịch vụ (có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát, tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận).

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG